Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Riskují těhotné matky autismus u svých potomků svým očkováním?

Letos v srpnu (2018) byla publikována velmi zajímavá práce [Becerra-Culqui 2018], ve které se autoři zaměřili na prokázání vztahu mezi autismem či poruchami autistického spektra (ASD) u potomků matek očkovaných během těhotenství proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (Tdap).

Do sledování bylo zařazeno 81.993 přirozeně počatých dětí, mezi kterými bylo 1.341 s ASD klinicky diagnostikovaným mezi prvními narozeninami dítěte a červnem 2017. Tato porucha se objevila u 1,5 % dětí očkovaných matek a u 1,7 % dětí neočkovaných matek během těhotenství.

Pro eliminaci zavádějících faktorů a vedlejších efektů, které by mohly ovlivnit výsledek, jako bylo předčasné narození dítěte, etnikum, věk matky, geografická oblast, očkování proti chřipce během těhotenství apod., byla provedena adjustace.

Vztah či souvislost mezi těhotenským očkování (Tdap) a vznikem autismu (ASD) u potomků nebyla prokázána, tj. toto očkování nezvyšovalo riziko vzniku ASD. Hrubý poměr rizik (hazard ratio) ukázal mezi dětmi očkovaných a neočkovaných matek dokonalou shodu, tj. cHR = 0,98 (0,88–1,09). Adjustovaný poměr rizik dokonce naznačil snížené riziko ASD u dětí očkovaných matek, tj. aHR = 0,85 (0,77–0,95).

Autoři navíc zjistili, že se proporce očkovaných matek v letech 2012-14 významně zvýšila, tj. z 26 % na 79 %, čemuž přispěli zejména gynekologové a porodníci. Překvapivě se ukázalo, že míra ASD se během doby studijního sledování snížila jak u dětí očkovaných (z 1,8 na 1,2 %) tak dětí neočkovaných žen (ze 2,0 na 1,5 %).

Tato práce je dalším potvrzením absence vztahu mezi očkováním a autismem či poruchami autistického spektra. Co je však jejím přínosem? Stávající maminky se nemusí obávat, že by svým očkováním v těhotenství mohly svým potomkům ublížit. Mohou se tak mnohem komfortněji rozhodovat, zda očkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli v těhotenství podstoupí či nikoli.

Literatura
Becerra-Culqui TA, Getahun D, Chiu V, Sy LS, Tseng HF. Prenatal Tetanus, Diphtheria, Acellular Pertussis Vaccination and Autism Spectrum Disorder. Pediatrics. 2018 Sep;142(3). pii: e20180120.

Vydáno / Aktualizováno: 10.09.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit