Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Kolik životů ušetřilo očkování od doby založení První republiky?

Letošní rok slavíme vznik “První republiky”, vznik Československa a dnešní České republiky. Již od samotného založení republiky se sledují různé statistiky a mimo jiné i počty úmrtí  v důsledku infekčních chorob. Samozřejmě ne vždy se sledovaly všechny dnešní infekce, jako jsou zarděnky nebo příušnice. Přesto data ze Statistického úřadu poskytují obrázek o tom, jak se změnila struktura úmrtnosti na ta infekční onemocnění, která umíme preventovat a dlouhodobě je preventujeme očkováním.

Je třeba podotknout, že vedené údaje nezahrnují informace, zda dané úmrtí bylo v důsledku importovaného případu, zavlečení infekce nebo zda reprezentuje úmrtí cizince žijícího na našem území (či případně národnostní menšiny). Aby bylo minimalizováno zkreslení, byla v analýze ponechána všechna úmrtí nezávisle na shora uvedeném. Téměř stoleté sledování (od roku 1919 do 2017) počty zemřelých v důsledku onemocnění preventabilní infekcí naznačují trend poklesu. Určitě tomu přispělo nejen očkování, ale také socioekonomické faktory, vývoj a pokrok medicíny a to zejména léčba pomocí antibiotik apod. Nicméně sledujeme-li trend výskytu vybraných infekčních chorob a počty úmrtí, je zřejmé, že hlavním faktorem se stalo očkování.
Pro zjištění, kolik případů úmrtí bylo očkováním ušetřeno, byla použita data o počtu úmrtí a celkového počtu obyvatelstva v daném roce. Období před očkováním bylo hodnoceno od roku 1919 do roku, kdy bylo oficiálně očkování zavedeno plošně, nezávisle, zda jen pro vybranou skupinu či vícero věkových skupin. Období po zavedení očkování bylo tak celé období od uvedeného roku až do roku 2017. K úmrtí docházelo i v tomto období, neboť k dosažení vysoké proočkovanosti populace je třeba několik desetiletí. I přes vysokou proočkovanost víme, že může docházet k selhání očkování, které vede nejen k onemocnění, ale také případně k úmrtí. Proto byly zahrnuty i počty zemřelých v post-vakcinačním období a to nezávisle na tom, zda zemřelí byl či nebyl očkován.

Tabulka: Přehled úmrtnosti před a po zavedení očkování v České republice


Infekce
Rok zavedení očkování Před očkováním Po očkování Pokles (%)
Populace Úmrtí Úmrtnost* Populace Úmrtí Úmrtnost*
Polio 1958 375 514 513 1613 4,30 (4,09-4,51) 601100451 4 0,01 (0-0,02) 99,8 % (99,6-99,9 %)
Tetanus 1952 319 106 571 8181 25,64 (25,08-26,2) 657 508 393 1110 1,69 (1,59-1,79) 93,4 % (93-93,8 %)
Záškrt 1946 265 482 145 31539 118,8 (117,5-120,1) 711 132 819 1705 2,40 (2,29-2,51) 98,0 % (97,9-98,1 %)
Dávivý kašel 1958 375 514 513 13850 36,88 (36,27-37,5) 601100451 35 0,06 (0,04-0,08) 99,8 % (99,8-99,9 %)
Spalničky 1969 482 641 327 10740 22,25 (21,83-22,68) 493973637 42 0,01 (0-0,02) 99,6 % (99,5-99,7 %)
Příušnice 1985 548 031 188 218 0,40 (0,35-0,45) 331698779 12 0,04 (0,02-0,06) 90,9 % (83,7-94,9 %)
Zarděnky 1982 330 785 656 10 0,03 (0,01-0,06) 362688825 0 0,00 (0-0,01) 99,9 % (<0-100 %)
TBC 1953 328 327 479 486187 1481 (1477-1485) 648 287 485 46003 70,96 (70,31-71,61) 95,2 % (95,2-95,3 %)

*) úmrtnost je vyjádřena na 1.000.000 obyvatel

I když úmrtí je tím nejzávažnějším následkem onemocnění,  některé preventabilní infekce nepatří mezi vysoce smrtné a jejich následkem bývá smrt jen vzácnou (příkladem jsou příušnice nebo zarděnky). Ovšem takovéto infekce si svou daň odnášejí v podobě těžkých následků, jako je hluchota, ztráta plodnosti, poškození plodu, neurologické postižení apod., jinými slovy postiženým se mění kvalita života. Bohužel o těchto následcích se nevede statistika a nebylo možné tento aspekt do analýzy zahrnout. Proto pro některé čtenáře zůstane nepochopitelné, proč se plošné očkování zavedlo proti příušnicím, zarděnkám, nebo případně i proti dětské přenosné obrně. Analýza si dala za cíl ukázat, kolik životů očkování zachránilo v České republice po jeho zavedení a to nezávisle na věku či stavu očkování jedince. 

Graf: Přehled absolutního počtu zachráněných životů po zavedení očkování

 (Graf1.png) [#1907] 

Celkem očkování zachránilo téměř 1,05 miliónu životů. Tím dominantním očkováním se stalo očkování proti tuberkulóze, které tvořilo více než 80 %. Paradoxně i dnes zaznamenáváme každoročně asi 20-40 úmrtí v důsledku onemocnění tubekulózou, i když od roku 2010 se stalo toto očkování také u nás buď dobrovolné nebo povinné jen pro “rizikové skupiny malých dětí”.
Na druhém místě je záškrt. Ten, ačkoli ho obecná populace téměř nezná, mohl připravit téměř 83 tisíc lidí o život. I když o dávivém kašli se v posledních letech hodně mluví a stávající očkování s acelulární vakcínou se považuje za méně efektivní, jak naznačují stále častěji se objevující případy, očkování za posledních více než 60 let zachránilo přes 22 tisíc životů. Naopak tetanické očkování chce také dnes málokdo podceňovat a i přes výhrady k očkování ho stále většina podstupuje. Díky tomu očkování proti tetanu zachránilo život minimálně 15 tisícům osob. Na pomyslné 5. příčce zůstalo očkování proti spalničkám. Ačkoli se stále najdou jedinci, kteří toto očkování považují za zbytečné a dokonce někteří rodiče ho pro své děti odmítají, za posledních skoro 50 let zachránilo přes 10 tisíc životů.
Očkování proti příušnicím nebo zarděnkám svou roli v ochraně životů sehrálo jen minimálně (možná i zanedbatelně), ovšem následky, a leckdy i celoživotní, obou onemocnění není radno podceňovat. Vždyť kdo by se chtěl stát neplodným, nebo kdo by měl zájem na poškození svého plodu. To jsou hlavní důvody, proč i tato očkování mají svá opodstatnění. Ať se nám to líbí, či nelíbí, očkování do naší společnosti patří. A i když si to leckdy neuvědomujeme, v naší historii sehrálo velkou roli. Počet zemřelých by byl vyšší než při první (140 tisíc) nebo druhé světové válce (270 tisíc). I toto je válka - a nejen lokální, ale také světová.

Tabulka: Přehled počtu zachráněných životů po zavedení očkování

Infekce Počet zachráněných životů
Absolutní Minimální Maximální
Polio 2578 2446 2711
Tetanus 15747 15313 16181
Záškrt 82777 81766 83793
Dávivý kašel 22135 21754 22517
Spalničky 10950 10729 11174
Příušnice 120 96 143
Zarděnky 11 0 22
TBC 913980 910863 917100
CELKEM 1048298 1042968 1053640
Vydáno / Aktualizováno: 07.10.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit