Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování dospívajících osob proti dávivému kašli

I když u nás není dosud k dispozici vakcína pro očkování proti dávivému kašli u osob starších 5-7 let (především v dospívání či v dospělosti), situace např. ve Spojených státech amerických je v tomto ohledu příznivější. Takové očkování má význam k uchovávání ochrany před dávivým kašlem, která se získala v dětství rutinním očkováním, ale která nemusí být u každého stejně dlouhodobá. Tuto skutečnost podporují i epidemiologické přehledy incidence dávivého kašle.

V tabulce je uveden přehled dostupných očkovacích látek, které obsahující acelulární pertusovou, tetanickou a difterickou složku. Vakcíny s tradiční celobuněčnou složkou proti dávivému kašli nelze u dospívajících nebo dospělých osob používat, proto v přehledu nejsou uvedeny.

Vakcíny pro osoby mladší 7 let
Pertusové antigeny (µg)
Difterický anatoxin
Tetanický anatoxin
Dostupnost v USA/ČR
Poznámka
  Komerční název Výrobce
PT
FHA
PRN 
FIM
       
DTaP INFANRIX GlaxoSmith Kline Biologicals (GSK)
25,0
25,0
8,0
-
25 Lf (>30 IU)
10 Lf (>40 IU)
USA, ČR
Infanrix bývá kombinován s dalšími vakcinačními složkami: HBV, IPV, Hib
DTaP-IPV-HepB PEDIARIX™ GlaxoSmith Kline Biologicals (GSK)
25,0
25,0
8,0
-
25 Lf
10 Lf
USA
 
DTaP DAPTACEL Sanofi pasteur
10,0
5,0
3,0
5,0
16 Lf
5 Lf
USA
 
DTaP Tripedia Sanofi pasteur
23,4
23,4
-
-
6.7 Lf
5 Lf
USA
 
DTaP+HIB (Tripedia + ActHIB) TriHIBit Sanofi pasteur
23,4
23,4
-
-
6.7 Lf
5 Lf
USA
 
DT Bez názvu Sanofi pasteur
-
-
-
-
6.7 Lf
5 Lf
USA
 
DT Alditeana Sevapharma        
> 30 IU
> 40 IU
ČR
 
T Alteana Sevapharma          
> 40 IU
ČR
 
Vakcíny pro osoby starší 7 let
Tdap BOOSTRIX® GlaxoSmith Kline Biologicals (GSK)
8,0
8,0
2,5
-
2.5 Lf
5 Lf
USA
Vakcína je indikována osobám ve věku 10-18 let.
Tdap ADACEL™ Sanofi pasteur
2,5
5,0
3,0
5,0
2 Lf
5 Lf
USA
Vakcína je indikována osobám ve věku 11-64 let.
Td Bez názvu Massachusetts Public Health Biologies Laboratory
-
-
-
-
2 Lf
2 Lf
USA
 
Td DECAVAC™ Sanofi pasteur
-
-
-
-
2 Lf
5 Lf
USA
 
Tel TENIVAC™ Sanofi pasteur
-
-
-
-
2 Lf
5 Lf
USA
 
Tel Bez názvu Sanofi pasteur
-
-
-
-
2 Lf
5 Lf
USA
 
TT (adsorbed) Bez názvu Sanofi pasteur
-
-
-
-
5 Lf
USA
 
TT (booster) (fluid) Bez názvu Sanofi pasteur
-
-
-
-
4 Lf
USA
 
Td TD-PUR (TD) Chiron Behring
-
-
-
-
> 2 IU
> 20 IU
ČR
Vakcína je indikována od 5 let.
T Tetavax Sanofi pasteur          
40 IU
ČR
 
D Adsorbed diphteria vaccine BEHRING for adults  Chiron Behring        
> 2 IU
 
ČR

*) Ve spojených státech se koncentrace účinné látky v difterické a tetanické vakcíně vyjadřuje pomocí jednotek Lf (flokulační limit), zatímco u nás i v Evropě je koncentrace stanovena jako účinnost tvorby protilátek na morčatech vyjádřena v mezinárodních jednotkách na dávku (tj. IU/dávka). Přitom 1 Lf představuje 2,5 µg difterického toxinu nebo 2-2,5 µg tetanického toxinu.

Přehled doporučení pro podávání vakcíny proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (Tdap) a vakcíny proti tetanu a záškrtu (Td) dospívajícím osobám ve věku 11-18 let bylo vydáno v MMWR 2006;55:RR03

Rutinní očkování vakcínou Tdap u adolescentů ve věku 11-18 let

 • dospívající osoby by měly být očkovány jednou dávkou vakcíny Tdap místo dosavadního očkování s vakcínou Td, pokud u nich bylo provedeno řádné kompletní očkování v dětství s vakcínou DTP nebo DTaP. Vhodný věk pro toto očkování je 11-12 let, což snižuje incidenci pertusse v dospělosti. (U nás se zatím provádí rutinní očkování pouze proti tetanu v tomto věku, ve většině evropských států se provádí posilující imunizace vůči tetanu a záškrtu - Td a v posledních letech se zavádí dokonce očkování Td-IPV, tj. v těch zemích, kde se očkuje inaktivovanou vakcínou proti dětské přenosné obrně)
 • dospívající osoby ve věku 11-18 let, které byly očkovány pouze vakcínou Td (ne však Tdap) mohou být znovu očkovány vakcínou Tdap minimálně však po 5 letech po podání Td, tím se předejde zvýšenému riziku vzniku lokálních i systémových nežádoucích účinků. Není-li možné zachovat tento interval, pak je možné ho zkrátit, neboť prospěch tohoto očkování (prevence dávivého kašle v dospělosti) převáží riziko vzniku nežádoucích účinků po očkování Tdap.
 • Tdap (stejně jako Td) lze podávat současně v jeden i s ostatními vakcínami (podle pokynů v příbalové informaci nebo SCP). Vakcíny se musí aplikovat jinou injekční stříkačkou, injekční jehlou do jiného místa vpichu. Podle některých expertů se dokonce doporučuje aplikovat maximálně 2 vakcíny do jednoho svalu, odděleně ve vzdálenosti minimálně 2,5 cm.

  Kontraindikace, upozornění a důvody k odložení očkování s vakcínou Tdap nebo Td u dospívajících osob ve věku 11-18 let
 • Kontraindikace: Vážné alergické reakce v anamnéze (např. anafylaxe) na vakcinační složky nebo encefalopatie (např. kóma nebo dlouhotrvající záchvaty) během 7 dní po podání vakcíny obsahující vakcinační složku proti pertussi (Td může být podána)
 • Upozornění a důvody k odložení očkování: Guillain-Barré syndrom < 6 týdnů po předešlém očkování vakcínou obsahující tetanický anatoxín; progresivní neurologické poruchy, včetně progresivní encefalopatie nebo nekontrolované epilepsie - očkování se odkládá do doby stabilizace (tyto podmínky jsou opatřením pro vakcíny obsahující vakcinační složku proti dávivému kašli; Td lze aplikovat); akutní onemocnění a Arthusova reakce v anamnéze po předchozím podání tetanické vakcíny (< 10 let).

  Speciální situace pro podávání Tdap a Td u dospívajících osob ve věku 11-18 let
 • Nesimultánní očkování: Pokud simultánní očkování není vhodné, lze Tdap nebo Td podávat kdykoli před nebo po podávání jiné vakcíny. U osob, kterým byla podána jiná vakcína obsahující difterický anatoxín (pneumokoková, meningokoková konjugovaná vakcína), může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků v důsledku difterického anatoxínu (pouze nesimultánní očkování v krátkém čase).
 • Výskyt dávivého kašle a další zvýšení rizika této nákazy nebo její komplikace: U této věkové skupiny se doporučuje aplikovat vakcínu Tdap i dříve než po 5 letech po podání vakcíny Td a to tehdy, existuje-li zvýšené riziko dávivého kašle (např. zvýšený lokální výskyt pertusse, domácí kontakt s nakaženou osobou apod.). Bezpečný interval jsou přibližně 2 roky mezi podáním Td a Tdap.
 • Profylaxe tetanu při zranění: U osob ve věku 11-18 let je možné profylaktickou imunizace tetanickou vakcínou nahradit očkováním Tdap, pokud již dříve nebyla Tdap podána.
 • Očkování bez imunizace proti dávivému kašli v dětství: Pokud adolescent nebyl v dětství očkování vakcínami obsahující vakcinační složku proti dávivému kašli, je možné ho očkovat Tadp jen tehdy, pokud nebyla tato složka u něj kontraindikována.
 • Očkování v těhotenství: Těhotenství není považováno za kontraindikaci pro očkování s Tdap nebo Td. U těhotných dospívajících žen by očkování mělo být provedeno vakcínou Tdap v případě byla-li žena očkována proti tetanu dříve než před 10 lety a naopak vakcínou Td, byly-li očkování před více než 10 lety. Očkování by se mělo provádět ve 2 nebo 3. trimestru.
Vydáno / Aktualizováno: 03.04.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit