Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Jak postupovat při výpadku HPV vakcíny

Tak, jak stoupá potřeba očkovat proti dalším infekcím, kapacity světových výrobců postupně klesají a mají co dělat, aby je kontinuálně rozšiřovaly. Výroba vakcín patří mezi vysoce specifické a časově náročné, proto vytváření nových výrobních kapacit není tak snadné. Důsledkem toho bývají možné výpadky dodávek vakcín.

Aktuálně jsme svědky výpadku vakcíny Gardasil a Gardasil 9 (vakcíny určené k prevenci lidských papilomavirových nákaz způsobené genotypy HPV6,11,16,18 případně rozšířené o genotypy HPV31,33,45,52,58). Podle oznámení zástupce výrobce by tento výpadek neměl trvat dlouho a dodávka vakcíny by se měla obnovit na počátku roku 2020.

Přesto co dělat v této situaci?

Mladší 15 let očkovaní jednou dávkou vakcíny Gardasil/Gardasil 9,
mohou vyčkat až 13 měsíců pro podání druhé dávky. První dávka sice nemusí zajistit 100% ochranu, ale ukázalo se, že její schopnost snížit riziko onemocnění je vysoké (až 65%) a přetrvává minimálně 10 let. I když výrobce uvádí délku intervalu mezi 1-2 dávkou vakcíny Gardasil pouze 6 měsíců, lze velmi snadno přistoupit na stejnou délku intervalu 13 měsíců, kterou výrobce uvádí u vakcíny Gardasil 9. Důvodem je skutečnsot, že obě vakcíny jsou od stejného producenta a složky obsažené ve vakcíně Gardasil jsou zcela totožné se složkami ve vakcíně Gardasil 9. Více je uvedeno zde: Jednodávkové HPV očkování?

Mladší 14 let dosud HPV neočkovaní,
kteří musí zahájit toto očkování nejpozději před završením věku, aby měli očkování hrazeno zdravotní pojišťovnou. Při absenci vakcíny Gardasil/Gardasil 9, je možné zahájit očkování s bivalentní vakcínou HPV2 a celé očkování dokončit do 13 měsíců podáním 1 dávky Gardasil/Gardasil 9. Nové výzkumy totiž potvrdily, že po aplikaci 1 dávky vakcíny Gardasil 9 u jedinců očkovaných pouze jednou dávkou bivalentní vakcíny před 6 měsíci došlo k tvorbě protilátek specifických vůči 5 HPV genotypům obsažených pouze ve vakcíně Gardasil 9, které dosahovaly hladiny více než 1,8krát vyšší oproti očkovaným jednou dávkou Gardasil 9 [Sauvageau 2019]. Výsledky studie publikované v minulém roce potvrdily setrvalost imunologické paměti po dobu 3-8 let vyvolané očkováním 1 dávkou bivalentní nebo nonavalentní vakcíny a tvorbu významné anamnestické odpovědi indukované nově podanou jednou dávkou vakcíny Gardasil 9 - více informací zde: “Nové poznatky o HPV očkování” 
Tyto poznatky jsou naprosto v souladu s doporučením CDC 2014, tj. v případě absence jedné z komerčních vakcín lze očkování dokončit kteroukoli jinou komerční vakcínou, aniž by to vedlo ke zvýšenému riziku nežádoucích účinků.

U starších 15 let očkovaných jednou nebo dvěma dávkami vakcíny Gardasil/Gardasil 9,
lze dále v očkování pokračovat podáním druhé dávky do 9 měsíců a třetí dávky do 1 roku od zahájení dle doporučení výrobce. Nicméně dodatečné klinické studie [Neuzil 2011, Lamontagne 2013] ukázaly, že i jednoleté intervaly mezi 1-2 a 2-3 dávkou vedou k odpovídající postvakcinační odpovědi, tj. ne horší než při doporučených intervalech. To navíc podporují výsledky studie sledující perzistenci protilátek a anamnestické odpovědi 1 dávky vakcíny Gardasil 9 aplikované <9 let po jednodávkovém očkování s vakcínou Gardasil 9 [Gilca 2018]. Tyto výsledky jsou samozřejmě platné i pro vakcínu Gardasil, která je svým složením shodná s vakcínou Gardasil 9.    

Souhrn
Stávající klinické poznatky poskytují dostatek času pro pokračování v očkování i při delších intervalech, aniž by došlo k ohrožení jedince nedostatečnou účinností očkování nebo se zvyšovala četnost výskytu nežádoucích účinků. 

Literatura:

  1. Centers for disease control and prevention. Human Papillomavirus Vaccination: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) [On line] : https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6305a1.htm.
  2. Gilca V, Sauvageau C, Panicker G, De Serres G, Ouakki M, Unger ER. Antibody persistence after a single dose of quadrivalent HPV vaccine and the effect of a dose of nonavalent vaccine given 3-8 years later - an exploratory study. Hum Vaccin Immunother. 2018 Sep 25:1-5.
  3. Lamontagne DS, Thiem VD, Huong VM, Tang Y, Neuzil KM. Immunogenicity of quadrivalent HPV vaccine among girls 11 to 13 Years of age vaccinated using alternative dosing schedules: results 29 to 32 months after third dose. J Infect Dis. 2013 Oct 15;208(8):1325-34.
  4. Neuzil KM, Canh do G, Thiem VD, Janmohamed A, Huong VM, Tang Y, et al. Immunogenicity and reactogenicity of alternative schedules of HPV vaccine in Vietnam: a cluster randomized noninferiority trial. JAMA. 2011;305(14):1424-31.
  5. Sauvageau C, Panicker G, Unger ER, De Serres G, Schiller J, Ouakki M, Gilca V. Priming effect of bivalent and quadrivalent vaccine for HPV 31/33/45/52: an exploratory analysis from two clinical trials. Hum Vaccin Immunother. 2019 Sep 23. doi: 10.1080/21645515.2019.1669413.
Vydáno / Aktualizováno: 29.09.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit