Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Přehled očkování do ciziny - BRAZÍLIE


Aktuální infekční rizika v této zemi najdete v databázi IRS - ZDE

Povinné a naléhavě doporučované očkování


Žlutá zimnice

 (BrazilieYFnahled.jpg) [#1120]  2015  (BrazilieYFnahled.jpg) [#1120]  2018

Přestože očkování proti žluté zimnici není povinné, je země (nebo její oblasti) považována za rizikovou ve výskytu žluté zimnice (SZO: Wkly Epidemiol Rec. 2011 Sep 9;86(37):401-11).
Mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici se požaduje od cestovatelů přijíždějící z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice. 
Země a oblasti považované za rizikové (od roku 2011, dle SZO: Wkly Epidemiol Rec. 2011 Sep 9;86(37):401-11.): 

  • AFRIKA: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad (pouze část země je riziková), Kongo, Kongo DR (pouze část země je riziková), Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Etiopie (pouze část země je riziková), Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa (pouze část země je riziková), Libérie, Mali (pouze část země je riziková), Mauretánie (pouze část země je riziková), Niger (pouze část země je riziková), Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Súdán (pouze část země je riziková), Tanzanie, Togo, Uganda. 
  • AMERIKA: Argentina (pouze část země je riziková), Bolívie (pouze část země je riziková), Brazílie (pouze část země je riziková), Kolumbie (pouze část země je riziková), Ekvádor (pouze část země je riziková), Francouzská Guayana, Guyana, Panama (pouze část země je riziková), Paraguay, Peru (pouze část země je riziková), Suriname, Trinidad a Tobago (pouze část země je riziková, pouze Trinidad), Venezuela (pouze část země je riziková, především stát Bolívar). 
    Původně rizikové státy či oblasti Sv. Tomáš a Principe (nízké riziko v celé zemi), Tanzanie (nízké riziko v celé zemi), Somálsko (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné), Eritrea (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné) a Zambie (nízké riziko v celé zemi) byly překlasifikovány na státy s nízkým rizikem výskytu žluté zimnice.
    Je-li potvrzení o očkování vyžadováno, pak ho musí mít osoby starší 9 měsíců.

CDC doporučuje všem cestivatelům starších 9 měsíců, kteří se vydávají do následujících oblastí: celé státy Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (včetně hlavního města Brasília), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais , Pará, Rondônia, Roraima a Tocantins a oblasti následujících států: Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo. Očkování se doporučuje také cestovatelům, kteří navštíví vodopády Iguaçu Falls. Není nutné pro cestovatele, jejichž pobyt je omezen na oblasti, které nejsou výše uvedeny, včetně měst Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador a São Paulo.
Očkování není doporučené dětem mladším 9 měsíců. Je-li potvrzení o očkování vyžadováno, pak ho musí mít osoby starší 9 měsíců. Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.

Hepatitida A
Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.

 

Ostatní očkování


Břišní tyfus
Očkování se doporučuje především těm, kteří plánují pobyt mimo turistické a rekreační oblasti. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před odjezdem.

Vzteklina
Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když očkování poskytuje vysoce spolehlivou ochranu během prvního roku po očkování, podle některých doporučení zůstává vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Preventivní očkování se provede 3 dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou.

Záškrt
Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.

Tetanus
Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.Malárie


 (BrazilieMal2012nahled.jpg) [#1113] 2012   (BrazilieMal2015nahled.jpg) [#1115] 2015   (BrazilieMal2017nahled.jpg) [#1118] 2016  (BrazilieMal2018nahled.jpg) [#1750] 2017  (BrazilieMal2018nahled.jpg) [#1750] 2018

Riziko malárie existuje v celé zemi mimo městských oblastí regionu Amazonas a většiny území východních oblastí...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vektor:

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Profylaxe
Podle CDC je vhodná antimalarická profylaxe: atovaquon/proguanil, doxycyklin nebo mefloquin zejména při plánovaném pobytu v Acre, Amapá, Amazonas, Rondonia a Roraima, v Maranhão, Mato Grosso a Para (vyjma jejich hlavních měst).
Cestovatelům při organizované cestě, ubytování v hotelu, stejně jako ostatním cestovatelům se doporučuje antimalarická profylaxe (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin) při pobytu ve vysoce nebo průměrně rizikových oblastech a to hlavně oblasti Amapa, Rondonia a Romaina při pobytu delším než 7 dní, celoročně. Při pobytech v těchto oblastech kratších než 7 dní nebo při pobytech s průměrným či nízký rizikem malárie je možné tuto profylaxi nahradit antimalariky pro pohotovostní (stand-by) léčbu léčbu (atovaquon/proguanil, dihydroartemisinin/piperaquine nebo artemether/lumefantrin, omezeně případně i mefloquin). Ostatním cestovatelům navštěvující průměrné nebo nízko rizikové oblasti malárie se doporučují alespoň antimalarika pro pohotovostní (stand-by) léčbu (atovaquon/proguanil, dihydroartemisinin/piperaquine nebo artemether/lumefantrin, omezeně případně i mefloquin). 
V každém případě se doporučuje užívat fyzickou bariéru a to zejména při spánku, jako je moskytiéra a chemickou bariéru jako jsou repelenty. V zemích s vysokou rezistencí vůči chloroquinu se volí každodenní užívání antimalarika proguanil hydrochlorid (Paludrin) vedle užívání chloroquinu (jednou týdně). Je třeba připomenout, že chloroquin a kombinace chloroquin a proguanil hydrochlorid bývají mnohem méně spolehlivé v ochraně před malárií, než ostatní malarika. Objeví-li se po 7 dnech v malarické oblasti příznaky podobné chřipce - horečka, bolest hlavy, nauzea, obecná malátnost - je třeba vyhledat lékařskou pomoc.


Ostatní zvláštní infekční rizika


Echinokokkóza (E.granulosus) především na jihu (Rio Grande do Sul)
Horečka dengue
Leishmaniáza (viscerální neboli útrobní) endemicky na severovýchodě území 
Leishmaniáza (kožní a slizniční) zvláště v pobřežních oblastech 
Filarióza, lymfatická - sporadicky 
Filarióza, onchocerkóza -jednotlivá ložiska na severu- Amazonas 
Horečka Rocky Mountain - u Sao Paulo a Minas Gerais 
Onemocnění Chagas (především oblasti na jihu a centru státu) 
Histoplasmóza 
Parakokcidiodomykóza 
Venerické infekce 
Hepatitida typu C
Leptospiróza - východní pobřeží

Mor (oblasti La Paz)

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Schistosomóza

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Chagasova choroba 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 07.08.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit