Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 21.1.2019

Očkování podle věku - Věk: 0-2 měsíce

Záškrt, Tetanus, Dávivý kašel, Hemofilové nákazy typu b, Dětská přenosná obrna


Vyhláška č. 299/2010 umožňuje časné zahájení tohoto očkování, nejdříve od 9. týdne věku. Lze očkovat jak ve schématu 2+1 tak 3+1. Optimální věk pro zahájení tohoto očkování jsou 4 měsíce.
Pokud byl novorozenec očkován proti TBC v rámci cíleného očkování (vybrané indikace), pak se toto očkování zahajuje ne dříve než o 13 týdnů později za předpokladu, že jizvička po BCG očkování je dokonale zahojena.
Zahájení plošného očkování proti tetanu: 1952
Zahájení plošného očkování proti záškrtu: 1946
Zahájení plošného očkování proti dávivému kašli: 1958
Zahájení plošného očkování proti hemofilovým nákazám typu b: 2001
Zahájení plošného očkování proti dětské přenosné obrně: 1958

 

Hepatitida typu B


Novorozenci HBsAg pozitivních matek se očkují 12-24 hodin po narození a současně se jim aplikuje specifický imunoglobulin. Další očkování se provede kombinovanou dětskou vakcínou ve schématu dle EPI: 6-10-14 týdnů.
Novorozenci negativních matek se očkují kombinovaně společně s dalším dětským očkováním nejdříve od 9. týdne věku.
Zahájení plošného očkování proti hepatitidě typu B: 2001

 

Tuberkulóza


Vyhláška č. 299/2010 zrušila plošné očkování proti TBC a pravidelně se očkují jen vybrané skupiny dětí, u nichž se odhaduje riziko expozice TBC. Očkuje se obvykle do 1 měsíce věku, podle doporučení výrobce od 4. dne po narození do 6 týdnů věku.
Plošné očkování proti tuberkulóze: 1953-2010

 

Pneumokokové nákazy


Vyhláška č. 299/2010 umožňuje časné zahájení tohoto očkování, nejdříve od 9. týdne věku. 
Zahájení „plošného“ očkování proti pneumokokovým nákazám: 2009

 

Meningokokové nákazy


Očkování lze provést ne dříve než od věku 2 měsíců. 


Rotavirové nákazy


Podle doporučení výrobců se očkování zahajuje u dětí starších 6 týdnů. Očkuje se buď 2 dávkami (Rotarix) nebo 3 dávkami (RotaTeq) v minimálním intervalu 4 týdnů.

Vydáno / Aktualizováno: 24.09.2016
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2018.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit