Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 21.1.2019

Očkování podle věku - Věk: 3-6 měsíců

Záškrt, Tetanus, Dávivý kašelHemofilové nákazy typu bDětská přenosná obrna, Hepatitida typu B


Vyhláška č. 299/2010 umožňuje časné zahájení tohoto očkování, nejdříve od 9. týdne věku. Lze očkovat jak ve schématu 2+1 tak 3+1. Optimální věk pro zahájení tohoto očkování jsou 4 měsíce.
Pokud byl novorozenec očkován proti TBC v rámci cíleného očkování (vybrané indikace), pak se toto očkování zahajuje ne dříve než o 13 týdnů později za předpokladu, že jizvička po BCG očkování je dokonale zahojena.
Zahájení plošného očkování proti tetanu: 1952
Zahájení plošného očkování proti záškrtu: 1946
Zahájení plošného očkování proti dávivému kašli: 1958
Zahájení plošného očkování proti hemofilovým nákazám typu b: 2001
Zahájení plošného očkování proti dětské přenosné obrně: 1958
Zahájení plošného očkování proti hepatitidě typu B: 2001

 

Tuberkulóza


Vyhláška č. 299/2010 zrušila plošné očkování proti TBC a pravidelně se očkují jen vybrané skupiny dětí, u nichž se odhaduje riziko expozice TBC. Očkuje se obvykle do 1 měsíce věku, podle doporučení výrobce od 4. dne po narození do 6 týdnů věku. Nebylo-li možné očkování provést v řádném termínu (4. den až 6. týden), lze v tomto věku ještě očkovat po provedení tuberkulínového testu.
Plošné očkování proti tuberkulóze: 1953-2010

 

Pneumokokové nákazy


V tomto věku se provede základní očkování buď 3 dávkami (česká legislativa) nebo pouze 2 dávkami (alternativní schéma umožněno výrobcem) podanými v intervalu 1-2 měsíců.
Zahájení „plošného“ očkování proti pneumokokovým nákazám: 2009

 

Meningokokové nákazy


Očkování lze provést ne dříve než od věku 2 měsíců. V tomto věku se provede základní očkování 2 dávkami podanými v intervalu 1-2 měsíců.


Rotavirové nákazy


Podle doporučení výrobců se očkování zahajuje nejpozději u dětí starších 12-16 týdnů. Očkuje se buď 2 dávkami (Rotarix) nebo 3 dávkami (RotaTeq) v minimálním intervalu 4 týdnů. Kompletní očkování by mělo být dokončeno nejpozději do věku 6 měsíců (výjimečně 8 měsíců).

Vydáno / Aktualizováno: 24.09.2016Kontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2018.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit