Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Přehled očkování do ciziny - ČÍNA


Aktuální infekční rizika v této zemi najdete v databázi IRS - ZDE

Povinné a naléhavě doporučované očkování


Žlutá zimnice
Mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici se požaduje od cestovatelů přijíždějící z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice (tranzit včetně mezipřistání v rizikové oblasti delším než 12 hodin). Očkování se zde vyžaduje jako ochrana vůči zavlečení žluté zimnice, jejímž přenašečem je komár Aedes aegypti, který se zde (v cílové zemi) vyskytuje. 
Země a oblasti považované za rizikové (od roku 2011, dle SZO: Wkly Epidemiol Rec. 2011 Sep 9;86(37):401-11.):

  • AFRIKA: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad (pouze část země je riziková), Kongo, Kongo DR (pouze část země je riziková), Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Etiopie (pouze část země je riziková), Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa (pouze část země je riziková), Libérie, Mali (pouze část země je riziková), Mauretánie (pouze část země je riziková), Niger (pouze část země je riziková), Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Súdán (pouze část země je riziková), Tanzanie, Togo, Uganda.
  • AMERIKA: Argentina (pouze část země je riziková), Bolívie (pouze část země je riziková), Brazílie (pouze část země je riziková), Kolumbie (pouze část země je riziková), Ekvádor (pouze část země je riziková), Francouzská Guayana, Guyana, Panama (pouze část země je riziková), Paraguay, Peru (pouze část země je riziková), Suriname, Trinidad a Tobago (pouze část země je riziková, pouze Trinidad), Venezuela (pouze část země je riziková, především stát Bolívar). 
    Původně rizikové státy či oblasti Sv. Tomáš a Principe (nízké riziko v celé zemi), Tanzanie (nízké riziko v celé zemi), Somálsko (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné), Eritrea (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné) a Zambie (nízké riziko v celé zemi) byly překlasifikovány na státy s nízkým rizikem výskytu žluté zimnice.

Podle IAMAT a CDC se vyžaduje  certifikát u osob starších 9 měsíců. Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.

Hepatitida A
Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.

 

Ostatní očkování


Břišní tyfus
Očkování se doporučuje především těm, kteří plánují pobyt mimo turistické a rekreační oblasti. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před odjezdem.

Vzteklina
Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když očkování poskytuje vysoce spolehlivou ochranu během prvního roku po očkování, podle některých doporučení zůstává vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Preventivní očkování se provede 3 dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou. UPOZORNĚNÍ: riziko vztekliny je v Číně vysoké. Proto se raději doporučuje před cestou se nechat preventivně očkovat.
V provincii Yunnan bylo očkováno asi 5.000 psů; do počátku září 2014 bylo hlášeno 5 lidských úmrtí ve městě Baoshan - (viz databáze IRS)

Japonská encefalitida
Očkování se doporučuje cestovatelům pobývajícím v odlehlých venkovských oblastech nebo žijících a pracujících poblíž rýžových polí na venkově nebo příměstských oblastech, kde existuje zvýšená pravděpodobnost přenosu japonské encefalitidy komáry. Očkuje se buď třemi (0-7-30 dní) nebo dvěma (0-28 dní) dávkami podle typu vakcíny a nejpozději se očkování zahajuje jeden měsíc před odjezdem. Případy byly hlášeny ve všech provinciích kromě Xinzang (Tibet), Xinjiang (Sinkiang) a Quinghai. Sporadický výskyt byl zaznamenán v New Territories. Onemocnění se nejčastěji objevuje v centrální a východní Číně. Endemický výskyt je hlášen na jihu Číny. Období přenosu: severní Čína - květen až září, jižní Čína - červen až říjen.

Klíšťová encefalitida
Riziko se objevuje v Liaoning, Inner Mongolia, Heilongjiang a Jilin, Xinjiang,Tibet,Yunnan, Sichuan, Hebei a v Great Khingan, Changbai, Altai a v horách Tianshan. Očkuje se podle konvenčního schématu 3 dávkami během 5-18 měsíců. Lze očkovat zrychleně: FSME-Immun/Encepur: 2 dávky v intervalu 14 dní, nebo zkráceně: Encepur: 3 dávky ve schématu: 0-7-21 dní. Doporučuje se poslední dávku aplikovat nejpozději 10-14 dní před odjezdem.

Hepatitida B
Vzhledem ke zdejšímu relativně vysokému počtu nositelů hepatitidy typu B se doporučuje očkovat zdravotníky (zubaři, lékaři, ošetřovatelky, laboranti), osoby pracující v blízkém kontaktu s místním obyvatelstvem (učitelé, misionáři, mírové armády) nebo osoby, které předvídají pohlavní styk s místním obyvatelstvem. Očkování lze provést podle zrychleného schématu, podáním 3 dávek během 3 týdnů, poslední dávka by měla být podána minimálně 14 dní před odjezdem. Zrychlené schéma očkování zajistí ochranu 60-80% cestovatelů, podobně jako první dvě dávky podané v měsíčním intervalu. Pro zajištění spolehlivější a dlouhodobé ochrany je třeba aplikovat ještě 3. dávku nejlépe do 6 měsíců po zahájení tohoto očkování. Vysoce spolehlivá ochrana je zajištěna očkováním se 3 dávkami ve schématu 0., 1. a 6. měsíc, tj. 3. dávka by měla být podána nejpozději 10 dní před odjezdem.

Záškrt
Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.

Tetanus
Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.

Spalničky
Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. očkování v dětství dvěma dávkami vakcíny. V opačném případě je vhodné se nechat před cestou očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem.

 

Malárie


 (CinaMal2012nahled.jpg) [#1146]  2012   (CinaMal2015nahled.jpg) [#1148] 2015   (CinaMal2017nahled.jpg) [#1150] 2016  (CinaMal2018nahled.jpg) [#1758] 2017  (CinaMal2018nahled.jpg) [#1758] 2018


Riziko se vyskytuje po celý rok jen v jihozápadní části provincie Yunnan, sousedící s Myanmarem: Dehong Dai a Jingpo, Baoshan, Lincang, Pu’er a Xishuangbanna...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Hlavní vektory:

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Profylaxe: 
Podle CDC je vhodná antimalarická profylaxe: atovaquon/proguanil nebo doxycyklin - v oblasti podél hranice s Burma v západní části provincie Yunnan.
U cestovatelů při organizované cestě, ubytování v hotelu, se nepožaduje žádná antimalarická profylaxe, je možné zvážit pohotovostní léčbu (atovaquon/proguanil, dihydroartemisinin/piperaquine nebo artemether/lumefantrin, omezeně případně i mefloquin) v rizikových oblastech na jihu celoročně nebo na severu v sezóně. U ostatních cestovatelů je možné v případě vysokého rizika se doporučuje antimalarická profylaxe (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin). V případě průměrného rizika je možné zvážit antimalarickou profylaxi chloroquinem podpořenou při expozici pohotovostní léčbou mefloquinem nebo jen pohotovostní léčbou mefloquinem bez profylaktického užívání chloroquinu. Je-li riziko nízké, pak je možné pro pohotovostní léčbu používat jen chloroquin bez předešlé antimalarické profylaxe.


Ostatní zvláštní infekční rizika


Hepatitida typu E - převážně na západě 

Brucelóza 
Clonorchóza - převážně na jihuParagonimiázaEchinokokkóza (E.granulóza + E.multilocularis)
Leishmaniáza,viscerální - jižní a centrální oblasti 
Leishmaniáza,kožní - sporadicky na severozápadě (Xinjang) 
Horečka dengue - jižní pobřeží Hemoragická horečka Krim-Kongo 
Filarióza, lymfatická - sporadicky na jihu 
Skvrnitý tyfus, (roztoči) - lesní oblasti na jihu 
Lymeská borelióza 
Tuberkulóza 
Hepatitida typu C 
Venerické infekce 
Melioidóza

Mor 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Schistosomóza

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 07.08.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit