Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Přehled očkování do ciziny - INDIE


Aktuální infekční rizika v této zemi najdete v databázi IRS - ZDE

Povinné a naléhavě doporučované očkování


Žlutá zimnice
Mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici se požaduje od cestovatelů přijíždějící z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice. Očkování se zde vyžaduje jako ochrana vůči zavlečení žluté zimnice, jejímž přenašečem je komár Aedes aegypti, který se zde (v cílové zemi) vyskytuje. 
Země a oblasti považované za rizikové (od roku 2011, dle SZO: Wkly Epidemiol Rec. 2011 Sep 9;86(37):401-11.):

  • AFRIKA: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad (pouze část země je riziková), Kongo, Kongo DR (pouze část země je riziková), Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Etiopie (pouze část země je riziková), Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa (pouze část země je riziková), Libérie, Mali (pouze část země je riziková), Mauretánie (pouze část země je riziková), Niger (pouze část země je riziková), Nigérie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Súdán (pouze část země je riziková), Tanzanie, Togo, Uganda.
  • AMERIKA: Argentina (pouze část země je riziková), Bolívie (pouze část země je riziková), Brazílie (pouze část země je riziková), Kolumbie (pouze část země je riziková), Ekvádor (pouze část země je riziková), Francouzská Guayana, Guyana, Panama (pouze část země je riziková), Paraguay, Peru (pouze část země je riziková), Suriname, Trinidad a Tobago (pouze část země je riziková, pouze Trinidad), Venezuela (pouze část země je riziková, především stát Bolívar). 
    Původně rizikové státy či oblasti Sv. Tomáš a Principe (nízké riziko v celé zemi), Tanzanie (nízké riziko v celé zemi), Somálsko (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné), Eritrea (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné) a Zambie (nízké riziko v celé zemi) byly překlasifikovány na státy s nízkým rizikem výskytu žluté zimnice.

Podle CDC a IAMAT Indie vyžaduje tento certifikát od starších 6 měsíců; nebudou-li mít certifikát, pak jsou osoby umístěny na 6 dní do karantény, pokud:

  1. během posledních 6 dní pobývaly v rizikové oblasti
  2. použily tranzitní místo v rizikové oblasti (vyjma mezipřistání s pobytem na letišti)
  3. připluly lodí, z místa v rizikové oblasti ne déle než 30 dní před připlutím do Indie a loď nebyla dezinfikována dle SZO standardů
  4. letěly letadlem, které bylo v rizikové oblasti a nebylo řádně desinfikováno dle doporučení SZO.

Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.

Hepatitida A
Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.

Břišní tyfus
Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu, zejména plánují-li pobyt mimo městských oblastí v endemických oblastech s výskytem břišního tyfu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před odjezdem.


Ostatní očkování


Cholera
Ačkoli se cholera v některých oblastech může vyskytovat ve zvýšené aktivitě, riziko nákazy pro cestovatele je nízké a očkování se doporučuje jen zdravotníkům a záchranářům pracujícím v endemických oblastech. Nejlepší ochranou je vyvarovat se kontaminované vodě a potravinám. Doporučuje se používat sycenou vodu, horký čaj nebo kafe, případně balené nealkoholické nápoje mezinárodních výrobců. Stravovat se tepelně upravenými pokrmy a vlastnoručně oloupaným ovocem nebo zeleninou. Osoby žijící nebo pracující v nevhodných hygienických podmínkách, stejně jako osoby s oslabeným imunitním systémem (s deficitem tvorby žaludeční kyseliny po chirurgickém zákroku vředu), osoby s antacidovou léčbou a osoby užívající konopí (užívání marihuany snižuje sekreci žaludečních kyselin) bývají často vnímavé k této nákaze, proto by měly být mnohonásobně pečlivější ve výběru potravin a nápojů v endemických oblastech cholery. V červnu 1991 Světová zdravotnická organizace vydala rezoluci, že certifikát o očkování proti choleře nemá být vyžadován v žádné zemi nebo oblasti. Je-li třeba, očkovat lze dvěma perorálními dávkami inaktivované vakcíny v minimálním týdenním intervalu tak, aby kompletní očkování bylo dokončeno zhruba 2 týdny před odjezdem. Přetrvává-li riziko, lze podat další posilující dávku každých 6 měsíců až 2 roky.

Japonská encefalitida
Očkování se doporučuje cestovatelům pobývajícím v odlehlých venkovských oblastech nebo žijících a pracujících poblíž rýžových polí na venkově nebo příměstských oblastech, kde existuje zvýšená pravděpodobnost přenosu japonské encefalitidy komáry. Očkuje se buď třemi (0-7-30 dní) nebo dvěma (0-28 dní) dávkami podle typu vakcíny a nejpozději se očkování zahajuje jeden měsíc před odjezdem. Riziko se vyskytuje v celé zemi vyjma Dadra a Nagar Haveli, Daman a Diu, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu a Kashmir, Lakshadweep, Meghlaya, Punjab, Rajasthan a Sikkim. V severní části země k přenosu dochází od května do října a obecně po celý rok v jižní části země.

Vzteklina
Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když očkování poskytuje vysoce spolehlivou ochranu během prvního roku po očkování, podle některých doporučení zůstává vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Preventivní očkování se provede 3 dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou. UPOZORNĚNÍ: moderní očkovací látky stejně jako imunoglobulíny jsou zde velmi obtížně k dostání. Proto se raději doporučuje před cestou se nechat profylakticky očkovat.

Hepatitida B
Vzhledem ke zdejšímu relativně vysokému počtu nositelů hepatitidy typu B se doporučuje očkovat zdravotníky (zubaři, lékaři, ošetřovatelky, laboranti), osoby pracující v blízkém kontaktu s místním obyvatelstvem (učitelé, misionáři, mírové armády) nebo osoby, které předvídají pohlavní styk s místním obyvatelstvem. Očkování lze provést podle zrychleného schématu, podáním 3 dávek během 3 týdnů, poslední dávka by měla být podána minimálně 14 dní před odjezdem. Zrychlené schéma očkování zajistí ochranu 60-80% cestovatelů, podobně jako první dvě dávky podané v měsíčním intervalu. Pro zajištění spolehlivější a dlouhodobé ochrany je třeba aplikovat ještě 3. dávku nejlépe do 6 měsíců po zahájení tohoto očkování. Vysoce spolehlivá ochrana je zajištěna očkováním se 3 dávkami ve schématu 0., 1. a 6. měsíc, tj. 3. dávka by měla být podána nejpozději 10 dní před odjezdem.

Záškrt
Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.

Tetanus
Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.

Dětská přenosná obrna
Všichni indičtí obyvatelé bez ohledu na věku nebo předešlém očkování proti dětské přenosné obrně přijíždějící z nebo odjíždějící do Afghánistánu, Pákistánu a Nigérie včetně Keni, Sýrie, Etiopie a Somálska jsou povinni předložit potvrzení o provedeném očkování živou perorální nebo inaktivovanou vakcínou ne starším než 4 týdny pře odjezdem z Indie nebo vstupem do Indie.

Spalničky
Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. očkování v dětství dvěma dávkami vakcíny. V opačném případě je vhodné se nechat před cestou očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem.


Malárie


 (IndieMal2012nahled.jpg) [#1269]  2012   (IndieMal2015nahled.jpg) [#1271] 2015   (IndieMal2017nahled.jpg) [#1273] 2016  (IndieMal2018nahled.jpg) [#1792] 2017  (IndieMal2018nahled.jpg) [#1792] 2018

Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských oblastí kromě výše položených oblastí (nad 2000 m) a států: Himachal Pradesh, Jammu, Kašmír a Sikkim...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Hlavní vektory:

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Profylaxe

Podle CDC je vhodná antimalarická profylaxe: atovaquon/proguanil, doxycyklin nebo mefloquin.
Cestovatelům při organizované cestě, ubytování v hotelu, se doporučuje antimalarická profylaxe (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin) v průměrně rizikových oblastech, při pobytech delších než 7 dní, celoročně. Je-li pobyt krátkodobý do 7 dní lze profylaxi nahradit jen pohotovostní (stand-by) léčbou (atovaquon/proguanil, dihydroartemisinin/piperaquine nebo artemether/lumefantrin, omezeně případně i mefloquin). 
U ostatních cestovatelů v případě vysokého rizika malárie se doporučuje antimalarická profylaxe (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin). Je-li riziko průměrné je možné zvážit buď antimalarickou profylaxi (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin) nebo jen pohotovostní (stand-by) léčba s antimalariky (atovaquon/proguanil, dihydroartemisinin/piperaquine nebo artemether/lumefantrin, omezeně případně i mefloquin). Stejná pohotovostní léčba je vhodná i v případě nízkého rizika expozice malárie.


Ostatní zvláštní infekční rizika


Hepatitida typu E
Echinokokóza (E.granulosus) především na jihovýchoděLeishmaniáza,viscerální - zejména na východě 
Leishmaniáza,kožní - zejména na severozápadě (Rajasthan) 
Horečka dengue 
Krymsko-konžská hemoragická horečka - jen v západní polovině státu 
Horečka Phlebotomus - převážně na severovýchodě 
Filarióza, lymfatická - pobřeží a na jihovýchodě 
Horečka boutonneuse 
Klíšťová recidivující horečka 
Skvrnitý tyfus, (blechy, vši) - převážně na severovýchodě 
Chikungunya - zejména Calcutta, Chennai, Vellore 
Onemocnění Pralesa Kysanur - jihozápadně (Karnataka) 
Západonilská horečka - Karnataka, Punjab 
Mor - přírodní lokality v Maharashtra, Gujarat
Tuberkulóza 
Hepatitida typu C 
Leptospiróza - zejména Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Andamanen 
Melioidóza

Mor 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Schistosomóza

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 07.08.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit