Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 19.11.2018

Očkování podle věku - Věk: starší 50 let


Záškrt, Tetanus, Dávivý kašelHemofilové nákazy typu bDětská přenosná obrnaHepatitida typu B


Podle české legislativy se provádí každých 10-15 let pravidelné posilující očkování proti tetanu. Vhodnější je očkování nejen proti tetanu, ale i proti záškrtu a především proti dávivému kašli (Tdap). Tím se zachová kontinuální ochrana i vůči dávivému kašli.
K očkování se používá výhradně redukovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, se sníženým obsahem vakcinačních složek.
Exiastuje-li riziko expozice hepatitidy typu B, pak lze provádět posilující očkování každých 10-15 let podáním 1 dávky.
Nebylo-li v minulosti provedeno pravidelné dětské očkování, pak se základní očkování proti tetanu a záškrtu (případně proti dětské přenosné obrně) provede podáním 3 dávek ve schématu 0-1(6)-6(12) měsíců. 
Nebylo-li v minulosti provedeno očkování proti hepatitidě typu B, podávají se celkem 3 dávky ve schématu 0-1-6 měsíců.
Zahájení plošného očkování proti tetanu: 1952
Zahájení plošného očkování proti záškrtu: 1946
Zahájení plošného očkování proti dávivému kašli: 1958
Zahájení plošného očkování proti hemofilovým nákazám typu b: 2001
Zahájení plošného očkování proti dětské přenosné obrně: 1958
Zahájení plošného očkování proti hepatitidě typu B: 2001

 

Tuberkulóza


Očkování ve věku starším 12 měsíců zpravidla nevede k vytvoření ochrany vůči tuberkulóze, proto se v tomto věku už běžně neočkuje.
Plošné očkování proti tuberkulóze: 1953-2010

 

Pneumokokové nákazy


V tomto věku se očkuje podáním pouze jedné dávky konjugované (nebo polysacharidové) vakcíny dětem, které v minulosti nebyly očkovány. Posilující očkování polysacharidovou vakcínou se provádí minimálně v 5-letých intervalech. 
Zahájení "plošného" očkování proti pneumokokovým nákazám: 2009

 

Spalničky, Příušnice, Zarděnky


Pokud nebylo dříve očkování zahájeno či dokončeno podáním druhé dávky, může se provést kdykoli později. Minimální interval mezi oběma dávkami je 28 dní, optimální interval je 6-10 měsíců, přípustný interval je 14 let. Ochrana očkování se odhaduje minimálně 20-ti letá.
Zahájení plošného očkování proti spalničkám: 1969 (jednodávkové očkování) / 1976 (dvoudávkové očkování)
Zahájení plošného očkování proti příušnicím: 1985
Zahájení plošného očkování proti zarděnkám: 1982 (pouze dívky) / 1986 (plošné očkování)

 

Meningokokové nákazy


V tomto věku se očkuje pouze jednou dávkou konjugované. Posilující očkování se doporučuje v minimálně 5 letých intervalech, existuje-li riziko expozice těchto nákaz.

 

Papilomavirové nákazy


Dospělé (zejména ženy) lze v tomto věku individuálně očkovat proti papilomavirovým nákazám způsobující nejen "karcinom děložního čípku" (Gardasil 9, Silgard nebo Cervarix) a genitální bradavice (Gardasil 9, Silgard). Očkuje se 3 dávkami ve schématu 0-1-6 měsíců.


Chřipka


V tomto věku lze očkovat proti chřipce, obvykle před chřipkovou sezónou: září-prosinec. Obvykle se očkuje jednou plnou dávkou.

 

Plané neštovice


V nespecifikovaném případě lze dle doporučení výrobce očkovat proti planým neštovicím buď samostatně, nebo v kombinaci proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Posilující dávka se podává nejdříve o 6 týdnů později.


Klíšťová encefalitida


Očkování proti klíšťové encefalitidě se provádí podáním minimálně 2 základních dávek nejčastěji v intervalu 2 týdnů, které zajistí ochranu minimálně 6-12 měsíců. 3.dávka se aplikuje o 9-12 měsíců později. Posilující očkování se provádí v intervalu 5 let u osob ve věku 50-60 let a v intervalu 3 let u starších 60 let (první posilující očkování se provede vždy ve 3letém intervalu).


Hepatitida typu A


Proti virové hepatitidě typu A se očkuje 2 dávkami v intervalu 6-18 měsíců. Posilující očkování se provede nejdříve 10 let po základním očkování.

 

Žlutá zimnice


V případě cestovaní do rizikových oblastí, lze očkovat proti žluté zimnici podáním 1 dávky vakcíny ne později než 10 dní před příjezdem do rizikové oblasti. U osob starších 60 let se očkování zvažuje individuálně s ohledem na případná rizika komplikovaných nežádoucích účinků.


Vzteklina


Očkování proti vzteklině jako preventivní očkování se provádí jen výjimečně a to tehdy, cestujete-li se do oblastí s vysokým rizikem vztekliny a existuje-li reálné riziko nákazy. Očkování se provádí 3 dávkami vakcíny, podanými ve schématu 0-7-21 dní. Je-li třeba, posilující očkování se provede každých 2-5 let.

 

Břišní tyfus


Očkování proti břišnímu tyfu se provádí před cestou do oblastí s vysokým rizikem, kde existuje reálné riziko nákazy. Očkuje se jednou dávkou polysacharidové vakcíny. Je-li třeba, posilující očkování se opakuje každé 3 roky.

 

Cholera


Očkování proti choleře se provádí jen výjimečně a to tehdy, cestujete-li do oblastí s vysokým rizikem, kde existuje reálné riziko nákazy. Očkuje se podáním 2 perorálních dávek v intervalu 1-6 týdnů. Je-li třeba, posilující očkování se opakuje každé 2 roky.

 

Japonská encefalitida


Očkování proti choleře se provádí jen výjimečně a to tehdy, cestujete-li do oblastí s vysokým rizikem, kde existuje reálné riziko nákazy. Očkuje se podáním 2 dávek v intervalu 4 týdnů. U starších 18 let se může podat jedna posilující dávka o 1-2 roky později, je-li třeba zajistit kontinuitu ochrany.

 

 

Vydáno / Aktualizováno: 24.09.2016
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2018.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit