Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 21.1.2019

Očkování podle věku - Věk: 9-15 let


Záškrt, Tetanus, Dávivý kašelHemofilové nákazy typu bDětská přenosná obrnaHepatitida typu B


Ve věku od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku se provede podle české legislativy posilující očkování. K očkování se používá výhradně redukovaná vakcína proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně, se sníženým obsahem vakcinačních složek.
Nebylo-li posilující očkování (Tdap-IPV) provedeno v 10. roce, pak se děti očkují jen vůči tetanu od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku.
Nebylo-li provedeno pravidelné dětské očkování, pak se základní očkování proti tetanu, záškrtu a dětské přenosné obrně provede podáním 3 dávek ve schématu 0-1(6)-6(12) měsíců. 
Nebylo-li provedeno očkování proti hepatitidě typu B v raném dětství, podávají se celkem 3 dávky ve schématu 0-1-6 měsíců ve věku od dovršení 12. roku do dovršení 13. roku.
Zahájení plošného očkování proti tetanu: 1952
Zahájení plošného očkování proti záškrtu: 1946
Zahájení plošného očkování proti dávivému kašli: 1958
Zahájení plošného očkování proti hemofilovým nákazám typu b: 2001
Zahájení plošného očkování proti dětské přenosné obrně: 1958
Zahájení plošného očkování proti hepatitidě typu B: 2001

 

Tuberkulóza


Očkování ve věku starším 12 měsíců zpravidla nevede k vytvoření ochrany vůči tuberkulóze, proto se v tomto věku už běžně neočkuje.
Plošné očkování proti tuberkulóze: 1953-2010

 

Pneumokokové nákazy


V tomto věku se očkuje podáním pouze jedné dávky konjugované (nebo polysacharidové) vakcíny dětem, které v minulosti nebyly očkovány.
Zahájení "plošného" očkování proti pneumokokovým nákazám: 2009

 

Spalničky, Příušnice, Zarděnky


Pokud nebylo dříve očkování zahájeno či dokončeno podáním druhé dávky, může se provést kdykoli později. Minimální interval mezi oběma dávkami je 28 dní, optimální interval je 6-10 měsíců, přípustný interval je 14 let.
Zahájení plošného očkování proti spalničkám: 1969 (jednodávkové očkování) / 1976 (dvoudávkové očkování)
Zahájení plošného očkování proti příušnicím: 1985
Zahájení plošného očkování proti zarděnkám: 1982 (pouze dívky) / 1986 (plošné očkování)

 

Meningokokové nákazy


V tomto věku se očkuje pouze jednou dávkou konjugované, pokud nebylo dítě již v minulosti očkováno. Posilující očkování se doporučuje minimálně 5 let od předešlého očkování.

 

Papilomavirové nákazy


Dívky i chlapce starší 9 nebo je vhodné očkovat proti papilomavirovým nákazám způsobující nejen "karcinom děložního čípku" (Silgard nebo Cervarix) a genitální bradavice (Silgard). Očkuje se 2 dávkami ve schématu 0-6 měsíců.


Chřipka


V tomto věku lze očkovat proti chřipce, obvykle před chřipkovou sezónou: září-prosinec. Obvykle se očkuje jednou plnou dávkou.

 

Plané neštovice


V nespecifikovaném případě lze dle doporučení výrobce očkovat proti planým neštovicím buď samostatně, nebo v kombinaci proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Posilující dávka se podává nejdříve o 6 týdnů později.


Klíšťová encefalitida


Očkování proti klíšťové encefalitidě se provádí podáním minimálně 2 základních dávek nejčastěji v intervalu 2 týdnů, které zajistí ochranu minimálně 6-12 měsíců. Třetí dávka se aplikuje o 9-12 měsíců později. Posilující očkování se provádí v intervalu 5 let (pouze první posilující se provede ve 3letém intervalu).


Hepatitida typu A


Proti virové hepatitidě typu A se očkuje 2 dávkami v intervalu 6-18 měsíců. Posilující očkování se provede nejdříve 10 let po základním očkování.

 

Žlutá zimnice


V případě cestovaní s dětmi do rizikových oblastí, lze očkovat proti žluté zimnici nejdříve. Podává se 1 dávka vakcíny ne později než 10 dní před příjezdem do rizikové oblasti.


Vzteklina


Očkování proti vzteklině jako preventivní očkování se provádí jen výjimečně a to tehdy, cestujete-li se do oblastí s vysokým rizikem vztekliny a existuje-li reálné riziko nákazy. Očkování se provádí 3 dávkami vakcíny, podanými ve schématu 0-7-21 dní. Je-li třeba, posilující očkování se provede každých 2-5 let.

 

Břišní tyfus


Očkování proti břišnímu tyfu se provádí jen výjimečně a to tehdy, cestujete-li do oblastí s vysokým rizikem, kde existuje reálné riziko nákazy. Očkuje se jednou dávkou polysacharidové vakcíny. Je-li třeba, posilující očkování se opakuje každé 3 roky.

 

Cholera


Očkování proti choleře se provádí jen výjimečně a to tehdy, cestujete-li do oblastí s vysokým rizikem, kde existuje reálné riziko nákazy. Očkuje se podáním 2 perorálních dávek v intervalu 1-6 týdnů. Je-li třeba, posilující očkování se opakuje každé 2 roky.

 

Japonská encefalitida


Očkování proti choleře se provádí jen výjimečně a to tehdy, cestujete-li do oblastí s vysokým rizikem, kde existuje reálné riziko nákazy. Očkuje se podáním 2 dávek v intervalu 4 týdnů. 

 

 

Vydáno / Aktualizováno: 24.09.2016
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2018.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit